19 Oct 2020 - 11 Dec 2020 | Katowice / Online, Poland
Hero Image
19 Oct 2020 - 11 Dec 2020
Katowice / Online, Poland
Back to Business - The Multisectoral International Matchmaking Event 2020
Register now
Open until 10 December 2020

REJESTRACJA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH BIZNESOWYCH:

1. Po uruchomieniu strony https://back-to-business.b2match.io/, należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk Register now.


2. Następnie, pojawi się pole, w którym należy wpisać swój adres email lub wykorzystać profil istniejący w GOOGLE lub LINKEDIN:


3. Krok 3: to utworzenie konta w systemie rejestracji: podanie imienia, nazwiska oraz hasła składającego się z min. 8 znaków, np.


4. Krok 4: to uzupełnienie formularza w systemie b2match: dane firmy oraz osoby do kontaktu, opis działalności firmy oraz poszukiwanej / oferowanej współpracy / produktu / usługi / inne…

  Prosimy o zaznaczenie obszarów działalności Państwa firmy wg możliwości w polu „Areas of activity”

  Opis uzupełniamy w jęz. angielskim. Można również dodać opis w jęz . polskim.

     

  Na tym etapie rejestracji, należy wskazać swoje stanowisko pracy, telefon, pod którym będzie można się z Państwem skontaktować przed i w trakcie imprezy oraz zdjęcie, które jest nieobowiązkowe ale pozwoli na łatwiejsze przywołanie w pamięci spotkania z Państwem, ponieważ zdjęcie to będzie uwidocznione indywidualnym harmonogramie spotkań.

  Uzupełniamy informacje o reprezentowanej firmie / organizacji:  nazwę firmy, adres strony www, typ uczestnika (np. firma, instytucja) oraz dokonać opisu działalności. Warto, aby opis był zwięzły i czytelny dla pozostałych uczestników, tak aby wiedzieli, czy to właśnie z Państwem chcieliby się spotkać. Na tym etapie można również załadować logo firmy, które na pewno uatrakcyjni profil firmy i będzie też dla Państwa znakomitą reklamą całej oferty przedsiębiorstwa.

  UWAGA!: Po zarejestrowaniu się do systemu i aktywacji konta,           W KAŻDEJ CHWILI, przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail i hasła, można logować na swoim utworzonym profilu i wprowadzać zmiany w opisie, zmiany dotyczące dostępności firmy podczas sesji B2B, inne.                           

  5. Kolejnym krokiem, będzie określenie, w których dniach dysponują Państwo czasem na rozmowy biznesowe w zakładce „Plan your attendance”. Prosimy wziąć pod uwagę wydłużenie możliwości prowadzenia rozmów biznesowych o jeden dzień po każdej z sesji kongresowej Europejskiego Kongresu MŚP -  Back to Business:

   System nie ma możliwości pokazania wszystkich dni na jednej stronie. Należy przejść przez 9 wszystkich proponowanych dni, zaznaczając tylko te, w których będą Państwo dostępni na rozmowy ONLINE:

   • 19 – 21.10.2020  Inwestycje motorem rozwoju      
   • 23 – 25.11.2020  Finansowanie przedsiębiorców i rozwoju gmin       
   • 09 – 11.12.2020  Branża hi-tech     


   6. Profil Państwa firmy właściwie jest już gotowy ->   ALE!...

   Ostatnim krokiem decydującym o uruchomieniu profilu firmy jest wybór możliwości współpracy w polu MARKETPLACE OPPORTUNITIES, poniżej komunikat o rejestracji firmy:


   MARKETPLACE  OPPORTUNITIES to możliwość utworzenia oferowanej / poszukiwanej współpracy: produkt, usługa, wiedza, inwestycja / poszukiwany projekt  / partnerstwo / inne… Zapytanie można rozwinąć, nadać tytuł i opis. Wszystko zależy od Państwa oczekiwań w stosunku do wydarzenia B2B, tj. czego Państwo poszukują lub co oferujecie potencjalnym kooperantom. Opis można uzupełnić o zdjęcia i katalogi.

   Ta część profilu jest najważniejsza i kluczowa dla doboru właściwych partnerów do rozmów.


   Po utworzeniu profilu zachęcamy do częstego przeglądania listy uczestników w zakładce Participants. Jeżeli widzicie Państwo interesującego uczestnika, potencjalnego kontrahenta, poprzez system wysyłamy zaproszenie na spotkanie (przycisk „send invitation). Druga strona otrzyma e-mail z informacją o zaproszeniu. Jeśli zaproszona strona przyjmie zaproszenie, prześle propozycję wspólnie pasującego dnia i godziny spotkania. Otrzymane zaproszenie należy zaakceptować „accept” lub odrzucić „decline. W razie zmiany daty i godziny poprzez system możemy wysłać informację o takiej sytuacji.

   Prosimy również o sprawdzanie skrzynek SPAM w Państwa poczcie mailowej!

   W razie pytań prosimy  o kontakt mailowy oraz telefoniczny:

   enterprise@fgsa.oddzial.pl

   +48 32 72 86 ext. - 165,  - 203

   Życzymy owocnych spotkań!

   Zespół Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim SA

   Location

   Katowice / Online

   Organised by

   Participants

   Austria 1
   Belgium 1
   Czech Republic 1
   Germany 1
   Ireland 1
   Italy 2
   Nigeria 1
   Poland 29
   Turkey 1
   Ukraine 1
   Total 39